Strona główna

Nowo powstająca szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa będzie stawiała na jakość kształcenia, oparta będzie między innymi na warsztatach efektywnego uczenia się, jak i dobrych wzorcach pedagogicznych z innych krajów. Posiadamy certyfikaty zaświadczające udział w szkoleniach nauczycieli dotyczących organizacji systemów oświaty w krajach europejskich (Dania, Słowenia, Austria, Włochy, Portugalia, Niemcy, Francja).


Nasza placówka przystąpiła do ogólnopolskiego projektu grantowego, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie – Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Logo Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Nowatorskie metody nauczania kompleksowo wpływać będą na optymalny rozwój osobowości młodych ludzi, łamać będą skostniałe schematy edukacyjne.

Stawiamy na innowacyjność, chcemy by nasi licealiści zdobywali praktyczną wiedzę, uczestnicząc w warsztatach, zajęciach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie oraz zaprzyjaźnioną firmę biotechnologiczną.

Nasze liceum da możliwość uczniom pracy w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach. Na uwagę zasługują nowocześnie urządzone sale: laboratorium chemiczne, sala ekologiczna, sala biologiczno-geograficzna, fizyczno-chemiczna, multimedialna. Od września zajęcia z wychowania fizycznego odbywać się będą w nowej i zarazem nowoczesnej sali gimnastycznej.

Zapisy do szkoły

Nauczanie


W naszej szkole uczniowie uczyć się będą w mało licznych klasach, bez stresu, w przyjaznych warunkach, a w przypadku problemów będą mogli liczyć na pomoc ze strony naszego szkolnego psychologa i pedagoga.

Kontakt

97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 38d
Telefon: 44 788-43-10, 666-891-460

email: dyrektor@jakubiakliceum.pl

email: loprywatne.38d@wp.pl

O nas

Stawiamy na innowacyjność, chcemy by nasi licealiści zdobywali praktyczną wiedzę, uczestnicząc w warsztatach, zajęciach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie oraz zaprzyjaźnioną firmę biotechnologiczną.