Strona główna

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 ODBĘDZIE SIĘ W SALI GIMNASTYCZNEJ O GODZINIE 11:00.

 

 

ZAPRASZAMY DO NASZEGO LICEUM

http://www.jakubiakliceum.pl/wp-content/uploads/2021/04/Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_na_rok_szkolny_2021-2022-2.pdf

 

WAŻNY KOMUNIKAT!
 
W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nauka zdalna w szkołach ponadpodstawowych zostaje wydłużona do 2 maja 2021 roku.
 
 

Nabór na rok szkolny 2021/2022

http://www.jakubiakliceum.pl/wp-content/uploads/2021/04/Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_na_rok_szkolny_2021-2022.pdf

WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nauka zdalna w szkołach ponadpodstawowych zostaje wydłużona do 18 kwietnia 2021 roku.

WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nauka zdalna w szkołach ponadpodstawowych zostaje wydłużona do 28 marca 2021 roku.

Wirtualne Dni Otwarte w Naszym Liceum. ZAPRASZAMY…

Ku pamięci Rafała Orlewskiego

„Nie odchodzi się tak naprawdę     i zupełnie, bo mimo wszystko zostaje się w czyjejś pamięci            i w czyimś czekaniu”

                     Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci patrona naszej szkoły podstawowej – Rafała Orlewskiego. 

   Rodzinie, Przyjaciołom, Mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego i Łasku, Społeczności Szkolnej oraz wszystkim tym, których dotknęła Jego śmierć, składamy szczere wyrazy współczucia.

 

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Inauguracja nowego roku szkolnego 2020/2021

Inauguracja nowego roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 1 września o godz. 9:00 w budynku liceum. Prosi się uczniów o przyjście do szkoły najwcześniej o godz. 8:50.

Zgodnie z wytycznymi GIS przed wejściem do budynku szkoły dezynfekujecie ręce. Obowiązkowo wchodzicie do szkoły w maseczkach i rękawiczkach. Wewnątrz sali lekcyjnej możecie już zdjąć maseczki i rękawiczki.

Wirtualne Dni Otwarte w Naszym Liceum. ZAPRASZAMY…

Ważny komunikat

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie
nowelizacja​_rozporządzenia​_MEN​_-​_COViD-19​_(art​_30b)​_2404.pdf
 

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie w godzinach 8:00 – 12:00

Nr telefonu do sekretariatu: 666 891 460

Mail do liceum: loprywatne.38d@wp.pl

Ważne!

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, od 12 do 25 marca br. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim.

Prosimy na bieżąco śledzić następujące strony:

  • www.kuratorium.lodz.pl
  • www.men.gov.pl
  • www.jakubiakszkola.pl
  • www.jakubiakszkola.mantica.net

Zmiana terminu zebrania z rodzicami

Dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego informuje, iż uległ zmianie termin spotkania z rodzicami.

Kolejne zebranie wychowawcy z rodzicami uczniów zaplanowano na 21 maja 2020 roku o godzinie 16.00.

Nowo powstająca szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa będzie stawiała na jakość kształcenia, oparta będzie między innymi na warsztatach efektywnego uczenia się, jak i dobrych wzorcach pedagogicznych z innych krajów. Posiadamy certyfikaty zaświadczające udział w szkoleniach nauczycieli dotyczących organizacji systemów oświaty w krajach europejskich (Dania, Słowenia, Austria, Włochy, Portugalia, Niemcy, Francja).


Nasza placówka przystąpiła do ogólnopolskiego projektu grantowego, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie – Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Logo Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Nowatorskie metody nauczania kompleksowo wpływać będą na optymalny rozwój osobowości młodych ludzi, łamać będą skostniałe schematy edukacyjne.

Stawiamy na innowacyjność, chcemy by nasi licealiści zdobywali praktyczną wiedzę, uczestnicząc w warsztatach, zajęciach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie oraz zaprzyjaźnioną firmę biotechnologiczną.

Nasze liceum da możliwość uczniom pracy w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach. Na uwagę zasługują nowocześnie urządzone sale: laboratorium chemiczne, sala ekologiczna, sala biologiczno-geograficzna, fizyczno-chemiczna, multimedialna. Od września zajęcia z wychowania fizycznego odbywać się będą w nowej i zarazem nowoczesnej sali gimnastycznej.

Zapisy do szkoły

Nauczanie


W naszej szkole uczniowie uczyć się będą w mało licznych klasach, bez stresu, w przyjaznych warunkach, a w przypadku problemów będą mogli liczyć na pomoc ze strony naszego szkolnego psychologa i pedagoga.

Kontakt

97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 38d
Telefon: 44 788-43-10, 666-891-460

email: dyrektor@jakubiakliceum.pl

email: loprywatne.38d@wp.pl

O nas

Stawiamy na innowacyjność, chcemy by nasi licealiści zdobywali praktyczną wiedzę, uczestnicząc w warsztatach, zajęciach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie oraz zaprzyjaźnioną firmę biotechnologiczną.