Zapisy i opłaty

Corocznie w liceum tworzona będzie jedna lub dwie dwunastoosobowe klasy pierwsze. Zapisy odbywać się będą na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (wyjątkowo w br można przysłać podanie drogą mailową lub za pośrednictwem poczty).

Nasze liceum nie przyjmuje zapisów na drodze elektronicznej.

Wymagane jest osobiste stawienie się kandydata w towarzystwie przynajmniej jednego z rodziców w indywidualnie ustalanym terminie.

O przyjęciu kandydata do liceum decyduje ocena jego predyspozycji intelektualnych, motywacji do zdobywania wykształcenia oraz poziomu kultury osobistej.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych do nauki w naszym liceum, czynnikiem decydującym o przyjęciu do szkoły będzie średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik egzaminu po szkole podstawowej.

Nasze liceum umożliwi naukę zarówno tym uzdolnionym z przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych czy przyrodniczych. W momencie zapisów, nowo przyjmowani uczniowie nie muszą od razu dokonywać wyboru profilu swojego dalszego kształcenia. Na tę ważną decyzję uczniowie będą mieli cały pierwszy rok nauki. Podkreślić należy fakt, iż podczas trwania nauki w 4-letnim liceum uczniowie będą mieli taką samą liczbę godzin wszystkich głównych przedmiotów nauczania.

Program nauczania dostosowany do niemalże indywidualnych potrzeb każdego kandydata umożliwi rozszerzenie wiedzy uczniom uzdolnionym ale da szansę na otrzymanie pomocy w nauce i szansy nadrobienia braków uczniom, którzy mieli trudności w nauce na niższych poziomach edukacji. Będzie to możliwe dzięki dużej liczby godzin głównych przedmiotów nauczania, pracy w małych grupach i organizowanym zajęciom wyrównawczym.

Aktualnie obowiązujące w liceum opłaty:

– wpisowe – 400 zł.

– opłata inwestycyjna – 200 zł.

– czesne w roku szkolnym 2020/2021 w miesiącach: wrzesień – sierpień – 150 zł.

 

Podanie o przyjęcie w poczet uczniów znajduje się poniżej: