Zapisy i opłaty

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wszystkich chętnych ósmoklasistów zapraszamy do naszego liceum z klasą lotniczą. Wnioski pierwszego wyboru składamy w terminie do 17 maja. W terminie do 20 czerwca będzie można dokonać ewentualnej modyfikacji swojego wyboru szkoły.

Już wkrótce zapisy do szkół ponadpodstawowych

 
Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (Art. 130 ust 2.7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz.U.2021.1082 t.j.).
Wypełnienie i złożenie w systemie rekrutacyjnym wniosku będzie możliwe od 16 maja 2022 r.
 
Wejdź na naszą stronę na facebooku 🙂 Znajdziesz tam link z przydatnymi informacjami.
 
https://www.facebook.com/38dPiotrkow
 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

http://www.jakubiakliceum.pl/wp-content/uploads/2021/05/Regulamin-rekrutacji-PLO.pdf

Corocznie w liceum tworzona będzie jedna lub dwie dwunastoosobowe klasy pierwsze. Zapisy odbywać się będą na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (wyjątkowo w br można przysłać podanie drogą mailową lub za pośrednictwem poczty).

Nasze liceum nie przyjmuje zapisów na drodze elektronicznej.

Wymagane jest osobiste stawienie się kandydata w towarzystwie przynajmniej jednego z rodziców w indywidualnie ustalanym terminie.

O przyjęciu kandydata do liceum decyduje ocena jego predyspozycji intelektualnych, motywacji do zdobywania wykształcenia oraz poziomu kultury osobistej.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych do nauki w naszym liceum, czynnikiem decydującym o przyjęciu do szkoły będzie średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik egzaminu po szkole podstawowej.

Nasze liceum umożliwi naukę zarówno tym uzdolnionym z przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych czy przyrodniczych. W momencie zapisów, nowo przyjmowani uczniowie nie muszą od razu dokonywać wyboru profilu swojego dalszego kształcenia. Na tę ważną decyzję uczniowie będą mieli cały pierwszy rok nauki. Podkreślić należy fakt, iż podczas trwania nauki w 4-letnim liceum uczniowie będą mieli taką samą liczbę godzin wszystkich głównych przedmiotów nauczania.

Program nauczania dostosowany do niemalże indywidualnych potrzeb każdego kandydata umożliwi rozszerzenie wiedzy uczniom uzdolnionym ale da szansę na otrzymanie pomocy w nauce i szansy nadrobienia braków uczniom, którzy mieli trudności w nauce na niższych poziomach edukacji. Będzie to możliwe dzięki dużej liczby godzin głównych przedmiotów nauczania, pracy w małych grupach i organizowanym zajęciom wyrównawczym.

Aktualnie obowiązujące w liceum opłaty:

– wpisowe – 400 zł.

– opłata inwestycyjna – 200 zł.

– czesne w roku szkolnym 2020/2021 w miesiącach: wrzesień – sierpień – 150 zł.

Podanie o przyjęcie w poczet uczniów znajduje się poniżej: